SP20

Klasy integracyjne

"Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek"
-
Janusz Korczak -

 

pdf ico  Regulamin dowozu dzieci niepełnosprawnych do SP-20 (PDF - 30KB)

 

          Integracja w pedagogice specjalnej rozumiana jest jako wielokierunkowe, zespolone działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy(1) lub też proces integrowania (włączania) osób niepełnosprawnych
(w miarę możliwości i w odpowiednich warunkach) w zwykłe formy życia osobistego i społecznego. Integracja w szkole odbywa się na różnych poziomach i w różnorodnym zakresie, dając szansę pełnej samorealizacji dzięki umożliwieniu realizacji różnych funkcji(2). Kształcenia osób niepełnosprawnych polega na zespoleniu w procesie nauczania osób niepełnosprawnych wraz z osobami sprawnymi w naturalnym dla nich środowisku(3). W tym celu konieczne jest opracowanie integracyjnego systemu nauczania i wychowania, który umożliwia im rozwój w gronie zdrowych rówieśników bez obniżania poziomu nauczania w klasie(4).
          W naszej szkole pierwsze działania kierowane są na szczegółową diagnozę ucznia, której dokonuje zespół specjalistów tj.: pedagog, psycholog, rehabilitant, logopeda w oparciu o opinie lekarskie i informacje od rodziców. Diagnoza ucznia pozwala na optymalną organizację procesu wspierającego rozwój i edukację dziecka. Wieloaspektowość oddziaływań pozwala na integrację wszystkich funkcji percepcyjnych i motorycznych ucznia. Program terapeutyczny jest realizowany podczas zajęć edukacyjnych i specjalistycznych. Współpraca dwóch pedagogów w klasie integracyjnej i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej: stałe dostosowania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących i stosowanie formy pracy w grupach. Indywidualizacja pracy dydaktycznej dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na funkcjonowaniu klas integracyjnych korzystają nie tylko osoby niepełnosprawne, ale ogół społeczności szkolnej. Integracja sprzyja przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi wszystkich uczniów, gdyż dostarcza różnorodnych doświadczeń stymulujących ich rozwój społeczno-emocjonalny. Niewątpliwym atutem jest praca w małych zespołach klasowych. Pozwala to nauczycielom na dokładniejsze poznanie każdego podopiecznego, co w efekcie umożliwia szeroko rozumianą indywidualizację procesu edukacyjno-wychowawczego. Uczniowie niepełnosprawni uczęszczając do szkoły masowej: mają możliwość nauki
w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu o programy dostosowane do dynamiki ich rozwoju, możliwości i tempa pracy, wspólnie z innymi uczniami podejmują różne działania na zasadzie partnerstwa i w poczuciu współodpowiedzialności za sukcesy i porażki, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności, mogą liczyć na pomoc innych uczniów oraz całego personelu, znajdują kolegów
i przyjaciół wśród sprawnych rówieśników. Uczniowie sprawni w kontakcie z kolegami niepełnosprawnymi: traktują niepełnosprawność jako zjawisko naturalne, nie budzące zdziwienia czy strachu, uczą się zauważać potrzeby
i ograniczenia innych oraz nieść im pomoc, stają się bardziej wyrozumiali, nabywają umiejętność współpracy w grupie, zawierają bliższe znajomości i przyjaźnie z uczniami niepełnosprawnymi, uczą się szacunku dla własnego zdrowia. 
          Integracja to również korzyści dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta naszej szkoły w zakresie zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych eliminuje konieczność dodatkowego wożenia dzieci na takie zajęcia do różnych placówek. Uczniowie mogą także korzystać ze świetlicy szkolnej. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą liczyć na osobisty kontakt ze specjalistami, pomoc i wsparcie z ich strony.

Telefony:

 

sekretariat: 32 262 51 62

(w godzianch 8-15)

fax: 32 262 51 62

Adres:

ulica: Adamieckiego 12

41 - 300 Dąbrowa Górnicza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Integracja